кои

сме ние

 „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД е лицензиран туроператор с регистрация № RK-01-6733 и туристически агент с регистрация № 01260.
Основен изпълнител на Програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация на осигурените лица.
Основна задача на целия екип от професионалисти, които работят в балнеохотелите и хотелите на „ПРО“ ЕАД е предоставяне на съвременни, комплексни и качествени профилактични и рехабилитационни услуги, удовлетворяващи потребностите и желанията на всеки наш клиент. Предлагаме опит в профилактиката и рехабилитацията, високо качество на извършваните от нас услуги, доверие и партньорство.
Дружеството има 16 хотела в почти всички национални курорти, което определя неговото национално значение. 
 За нас Вашето здраве е на първо място! Затова екипът ни предприе специални противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на хотелите ни срещу Covid-19 и други вируси:
·  Ежедневен здравен контрол- измерване на телесната температура на всеки един от гостите при пристигането му в хотела, както и на всеки един от служителите при започване на работния ден.
·  Политика за работа на рецепция –ограничения за достъп и брой гости на рецепция при пристигане, настаняване, напускане или по друг повод.
·  Дистанция между гостите – спазване на дистанция от 1,5 метра от другите гости и от служителите на обекта.
·   Зони с дезинфектанти – осигуряване на диспенсъри със сертифициран дезинфектант за Ковид-19 на входовете на хотелите, ресторантите, пред асансьорите, общите тоалетни.
·  Дезинфекция общи площи – редовна дезинфекция на всички общи части и повърхности
·  Дезинфекция хотелски стаи – всекидневно почистване, дезинфекциране и проветряване на хотелските стаи и всички контактни повърхности.
· Изхранване в ресторантите – осигуряване на система за поетапно допускане на хора в ресторанта/ обозначен Вход- изход/, разстояние не по-малко от 1,5 метра между масите и не повече от четири лица на маса или едно семейство.
· Дезинфекция на вентилационната система – редовно почистване на вентилационната система и смяна на филтрите.
· Предпазни мерки- подходящо работно облекло на персонала (ръкавици, маски или шлем).
· Басейни мерки – басейните ще функционират при спазване на правилата за безопасност и физическа дистанция между посетителите - обработка на водата съгласно заповедта на министъра на здравеопазването; ограничен брой хора; еднократни кърпи за ползване на посетителите; редовна дезинфекция на чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.
· Помещения за карантина – подготвени са помещения според изискванията на Министерство на здравеопазването за евентуалното карантиниране на гости или персонал.
Вярваме, че комфортните условия в хотелите и взетите от нас мерки, ще направят Вашата почивка приятна и спокойна.
 Видовете услуги, които се предлагат от дружеството са:
- хотелиерски;
- ресторантьорски;
- медицински.
Основните заболявания, които се профилактират и рехабилитират в нашите хотели са обособени в 8 групи:
- опорно-двигателен апарат;
- сърдечно-съдова система;
- дихателна система;
- централна и периферна нервна система;
- бъбречно-урологични;
- стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни;
- ендокринно-метаболитни;
- гинекологични заболявания.
Готови сме да организираме Вашите почивки, семинари, конференции, конгресни и спортни мероприятия по най-добрия начин.

 

 

 

 

имате въпроси?

свържете се с нас!