ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕТО:

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" В "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ"- клон ИЗТОЧЕН

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕТО:

"ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ"  ЕАД  - КЛОН ИЗТОЧЕН - БХ "СВЕТИ МИНА"

И ХОТЕЛ "СВЕТИ МИНА-2 - БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ И ХОТЕЛ "ЧЕРНОМОРКА - ГР. ПРИМОРСКО"

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет на възлагането: "Доставка на хляб, тестени закуски и сладкарски изделия"

за "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - клон Централен със следните хотели:

БХ "Павел баня" - гр. Павел баня,  Хотел "Загоре" - Парк Дъбова гора, Старозагоски минерални бани 

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет на възлагането: "Закупуване и доставка на медицинска апаратура" за

"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД